Nieuws Energie & Milieu

Steun voor Brusselse bedrijven: 3 nieuwe steunregelingen

 

Op donderdag 22 december 2022 heeft de Brusselse regering verschillende nieuwe steunregelingen goedgekeurd om de Brusselse ondernemingen in de context van de energiecrisis te ondersteunen en hun energietransitie te versnellen.

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Overgang, en Alain Maron, minister van Energie, zijn twee nieuwe premies en een regeling om de toegang tot energie te garanderen door de Brusselse regering goedgekeurd. Deze maatregelen maken deel uit van de reeks maatregelen ter ondersteuning van bedrijven in de energiecrisis en zijn sinds dinsdag 11 april 2023 beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

Twee nieuwe premies

Van de voorgestelde steun werden twee nieuwe premies goedgekeurd. Ze worden beheerd door Economie Brussel en zijn bestemd voor bedrijven die actief zijn in energiegevoelige sectoren.

  • Een investeringspremie gericht op algemene energiebesparende investeringen (bv. gesloten koelkasten, vernieuwing van verlichtingsinstallaties door middel van ledlampen, beheer van de verlichting op basis van tijd of aanwezigheid, ventilatie met warmteterugwinning, automatisch sluitende deuren…) en/of rechtstreeks gekoppeld aan de hoofdactiviteit van de begunstigde en ter vervanging van een machine of apparaat met aanzienlijk lagere energieprestaties (bv. een professionele oven of koelkast). De steun bedraagt minimaal 2.000 euro, met een interventiepercentage van 50% op de factuur. De maximale subsidie bedraagt 50.000 euro.
  • Een adviespremie voor energiebesparing en energietransitie in bedrijven. Deze steun heeft een plafond van 15.000 euro. Het interventiepercentage bedraagt 70%. Bovendien is voorzien in terugwerkende kracht: uitgaven die zijn gedaan sinds 1er september 2022 kunnen in aanmerking worden genomen.

Om te bepalen of de investering een voldoende grote energiewinst oplevert, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid zich baseren op:

  • De energie-efficiëntieklasse volgens de categorie producten;
  • Een attest (ter beschikking gesteld door Brussel Economie en Werkgelegenheid via haar website) dat verstrekt wordt door de installateur of leverancier dat de verwachte aanzienlijke energiewinst van de investering aantoont.

De totale begroting voor deze twee nieuwe premies is vastgesteld op 12 miljoen euro. Vanaf dinsdag 11 april zullen deze gewestelijke steunmaatregelen via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zijn: https://economie-werk.brussels/premies-energie. Deze premies vormen dus een aanvulling op de andere gewestelijke maatregelen waartoe al is besloten (compensatiepremie, creatie van de ‘Energy&Reno’-lening, versterking van de RENOLUTION-premies en van de begeleiding via het EnergiePack).

 

Een mechanisme om de toegang tot energie te waarborgen

Deze steun is bedoeld om KMO’s te beschermen tegen afsluiting van de energiemarkt als gevolg van een voortijdige beëindiging van een contract of een niet-verlenging van een contract en die moeite hebben om een aanbod op de markt te vinden. Het geeft hen het recht op een tijdelijke energievoorziening door de DNB (Sibelga) om hen de tijd te geven oplossingen te vinden voor hun financiële moeilijkheden en nieuwe elektriciteits- en gasleveringscontracten af te sluiten tegen redelijke voorwaarden.

Om toegang te krijgen tot deze maatregel moet men contact opnemen met hub.brussels, die zal nagaan of de KMO voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de maatregel (met name zal de regeling alleen toegankelijk zijn voor ondernemingen die economische levensvatbaarheid aantonen). In dat geval zorgt Sibelga voor de levering of herbevoorrading van de KMO gedurende maximaal zes maanden.