Lid zijn

De belangrijkste opdracht van de Federatie bestaat erin haar leden en aangeslotenen te informeren en te steunen bij de ontwikkeling van hun bedrijf.

De Federatie kan haar leden adviseren over juridische, fiscale en sociale aangelegenheden, evenals over tewerkstellings- en opleidingskwesties, maar ook over communicatie. Alle leden van de Federatie Horeca Brussel genieten van voordelen

Voordelen

  • Een login en een wachtwoord die u toegang geven tot het ledengedeelte van onze website (www.horecabruxelles.be) en u toegang verschaffen tot statistische informatie en persberichten over de sector, een regelmatig bijgewerkte Facebook-pagina en een web-tv: www.horecatv.be..
  • Een website en een Facebook-pagina voor uw vacatures en het zoeken naar werknemers: www.job-horeca.be.
  • De kosteloze beschikbaarheid van onze adviseurs om uw vragen te beantwoorden over fiscale, sociale, administratieve, werkgelegenheids- en ondernemingsloketzaken. U kunt hen bereiken op het nummer 02/513.78.14 of door een e-mail te sturen naar secretariat@fedhorecabruxelles.be.
  • Een Arag rechtsbescherming tegen zeer voordelige voorwaarden voor onze leden.
  • Uitnodigingen voor sectievergaderingen om met uw collega's van gedachten te wisselen.

Voordelen

  • Een gratis jaarabonnement op het maandblad Horeca Journal, een tijdschrift met algemene informatie over de sector en het beroep.
  • Een gratis jaarabonnement op Horeca Echo, met sociale, fiscale, juridische en economische fiches ;
  • De gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector en de sociale gids voor de horecasector ;