Nieuws

De covid-premies voor toeristische accommodatie zijn gestemd en zullen binnenkort arriveren! 

309views

Steun aan ondernemingen in de sector toeristische accommodatie in het kader van de COVID-19-crisis.
2022-04-22 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen van de sector toeristische logies in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 in 2021 en 2022. – M.B. 2022-04-29

Toeristische accommodatie: nieuwe “Covid”-steun beschikbaar in Brussel

Een nieuwe economische steun voor toeristische accommodatie is beschikbaar via de website van het Brusselse bestuur Economie en Werkgelegenheid.

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Overgang, Rudi Vervoort, minister-president en Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, heeft de Brusselse regering in derde en laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van decreet ter ondersteuning van de sector toeristische accommodatie in de context van de Covid-19-crisis. De Europese Commissie heeft het mechanisme namelijk gevalideerd in het tijdelijke kader van de staatssteun.

Vandaag is deze steun beschikbaar op de website : https://economie-werk.brussels/premie-toeristische-logies

Deze nieuwe steun is bestemd voor de zwaarst getroffen ondernemingen in de sector toeristische accommodatie, een van de sectoren die het meest te lijden heeft gehad van de Covid-crisis en die nog steeds tijd nodig heeft om het niveau van vóór de crisis te bereiken. Voor dit doel is 18 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In de praktijk zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van deze “HT3”-premie identiek aan de vorige premie voor dezelfde sector:

  • die op 30 juni 2021 bij de ECB moeten worden geregistreerd
  • op 30 juni 2021 een vestigingseenheid op het grondgebied van de regio te hebben
  • een actief registratienummer hebben
  • voldoen aan een van de drie voorwaarden voor financiële gezondheid (eigen vermogen, omzet, positief resultaat vóór belastingen van het jaar)

Het bedrag van de premie wordt als volgt berekend:

  • Hotels en appartementenhotels: € 1.100 / wooneenheid.
  • Indien 18 eenheden of minder: forfaitair bedrag van € 20.000
  • Andere types HT: forfaitair tarief van € 12.500
  • Plafond per toeristische accommodatie op 350.000 euro.

Bovendien is sinds 1 januari van dit jaar ook de gemeentebelasting gedurende zes maanden, tot 30 juni, vrijgesteld.

Wat de bonus voor 2022 voor andere in moeilijkheden verkerende sectoren betreft, is het wetgevingsproces aan de gang. Na de aanmelding door de Europese Commissie van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, zou deze nieuwe steun vanaf 23 mei beschikbaar moeten zijn.