Nieuws Bio

Forum voor professionals: “Welke oplossingen bestaan er voor het beheer van bioafval in ondernemingen?”

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van de verplichting om professioneel bioafval te sorteren, die vanaf 1 mei 2023 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zal zijn, nodigt Leefmilieu Brussel u uit om de oplossingen te ontdekken die op de markt beschikbaar zijn om deze nieuwe verplichtingen inzake bioafval uit te voeren.

Kom innovatieve initiatieven ontdekken en stel al uw vragen aan de experts en facilitatoren van Leefmilieu Brussel op 22 november van 9.30 tot 13.30 uur in het BEL-auditorium, Tour & Taxis.

Programma

  • Welkom en inleidende opmerkingen van het kabinet van minister Alain Maron, belast met klimaatverandering, milieu, energie en participerende democratie
  • Presentatie van de problematiek rond bioafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de diensten van de facilitatoren en concrete oplossingen in andere Europese steden
  • Getuigenis van Stephan Martinez, oprichter van het Franse familiebedrijf Moulinot en pionier in de terugwinning van bioafval in de restaurantsector
  • Uitwisseling van ervaringen met bedrijven en aanbieders van oplossingen op het gebied van bioafvalpreventie, afvalsortering en -inzameling, compostering op bedrijfsterreinen, industriële verwerking van bioafval en de behoefte aan kwaliteitscompost voor tuinbouw en groenvoorzieningen
  • Dorp van stands en netwerklunch

Dit forum is een evenement dat door Leefmilieu Brussel wordt georganiseerd in het kader van het Gewestelijk Plan voor het beheer van hulpbronnen en afval, in samenwerking met ACR+. Het vindt plaats ter gelegenheid van de Europese week van de afvalvermindering en de Shifting Economy Week.

Schrijf u in voor 17 november!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het “Plan Déchets BE-LB”.