Informations Juridiques

Réglements et conventions des marchés de la Région de Bruxelles-Capitale ! Verordeningen en overeenkomsten van de markten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest !

565views

MARCHES 2021

Règlements et conventions des marchés de la Région de Bruxelles-Capitale !

Dans la continuité de la réunion faite Mercredi 16 juin 2021, nous vous prions de trouver ci-dessous l’ensemble des règlements et conventions répertoriés à ce jour, par ordre alphabétique sur la thématique « marché » et plus précisément sur la redynamisation des marchés.

-> tous les règlements à télécharger par commune.

MARKTEN 2021

Verordeningen en overeenkomsten van de markten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest !

In aansluiting op de vergadering van woensdag 16 juni 2021 vindt u hieronder, alle verordeningen en akkoorden die tot dusver zijn opgesomd met betrekking tot het thema “markten” en meer bepaald het weer op gang brengen van de markten.

-> alle verordeningen te downloaden per gemeente. 

fr_FRFrench