Actualités Coronavirus

Tour Horeca – Schaerbeek : annulation des taxes communales Horeca ! Horeca – Schaarbeek : annulatie van de gemeentelijke Horeca belastingen !

-> Tour Horeca des communes/ Schaerbeek : annulation de toutes les taxes communales Horeca à Schaerbeek et mise en place d’un job day également pour l’Horeca !

Dans le cadre de son tour Horeca des communes ; la Fédération Horeca Bruxelles a rencontré la Bourgmestre F.F. de Schaerbeek Cécile Jodogne et sa 10e Echevine Lorraine de Fierlant – en charge de la Dynamisation économique, Commerçants & Entrepreneurs.

Depuis plusieurs semaines, la Fédération Horeca Bruxelles fait en effet le tour des communes bruxelloises afin de les inciter à mettre en place des mesures fortes pour aider à relancer leur Horeca !

Schaerbeek possèdent à elle plus de 450 établissements Horeca. Elle représente donc une commune importante pour l’Horeca bruxellois.

Cette rencontre a donné lieu à l’annulation de toutes les taxes communales concernant l’Horeca et à la mise en place d’un salon Job Day dans cette commune.

La nécessité indispensable de la prolongation de l’extension terrasse  pour les années futures a également été discutée.


-> Horeca Tour door de gemeenten/ Schaarbeek: kwijtschelding van alle Horeca belastingen in Schaarbeek!

In het kader van haar horecabezoek aan de gemeenten heeft de Horecafederatie Brussel een ontmoeting gehad met de burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne en haar 10e schepen Lorraine de Fierlant – belast met economische dynamisering, handelaars en ondernemers.

Sinds enkele weken maakt de Federatie Horeca Brussel een tournee langs de Brusselse gemeenten om hen aan te moedigen krachtige maatregelen te nemen om hun horeca nieuw leven in te blazen!

Schaarbeek telt meer dan 450 hotels en restaurants. Het is dan ook een belangrijke gemeente voor de Brusselse horeca.

Deze bijeenkomst heeft geleid tot de annulering van alle gemeentelijke belastingen met betrekking tot de horeca en tot het opzetten van een banendagbeurs in deze gemeente.

Ook de noodzaak van een verlenging van het terras voor de komende jaren werd besproken.